languages fin eng

Yhteys

Capital Five Oy

PL 298
33101 Tampere

 

etunimi.sukunimi@capitalfive.fi

 

 

Yhteystietoihin >>

Capital Five Oy

Capital Five Oy (C5) on suomalainen, kiinteistökehittämiseen ja –sijoittamiseen sekä infrastruktuurihankkeisiin keskittyvä yhtiö.

 

Capital Five Oy:n toimintaan kuuluu kiinteistöjen ja infrastruktuurien suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen sekä joissain erityiskohteissa myös omistaminen.

 

Osakkailla on vahva kokemus kiinteistökehityksestä, rakentamiseen liittyvästä lainsäädännöstä ja määräyksistä, kaavoituksesta, uusien ja saneerattavien kiinteistöjen suunnittelusta ja toteutuksesta, teknisistä ratkaisuista, projektitoimituksista ja -johtamisesta, yrityssuunnittelusta, operointi- ja palveluliiketoiminnasta, teollisuudesta ja tulosvastuullisesta liikkeenjohdosta eri toimialoilta kansainvälisesti.

 

Korkeatasoista osaamista kattavalla verkostolla

Capital Five Oy on hyvin verkottunut sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Itse ideoitujen tai verkostosta saatujen aloitteiden pohjalta C5 kehittää ekologisia ja taloudellisesti kannattavia projekteja ja hankkeita. Yhteistyökumppaneina on kokeneita oman alansa asiantuntijoita kuten arkkitehtejä, tekniikan ammattilaisia, liikejuristeja sekä eri alojen suunnittelijoita, konsultteja ja urakoitsijoita.

 

C5 hyödyntää viimeisintä käytettävissä olevaa luotettavaa tietoa, teknologiaa, prosesseja ja osaamista. Kehitettävien projektien ja hankkeiden pitkän aikavälin ympäristöystävällisyyteen, energiatehokkuuteen sekä taloudellisuuteen panostetaan.

 

Yrityksen toiminta perustuu korkeisiin eettisiin periaatteisiin, avoimeen ja rehelliseen kommunikointiin sekä osaamisen ja kokemuksen saumattomaan yhdistämiseen.

 

Capital Five Oy on riippumaton vaativien kiinteistö- ja
infrastruktuurihankkeiden toteuttaja ja hallinnoija
- The Management Company.