languages fin eng

Eettiset arvot

  • Luotettavuus. C5 on luotettava sopimuskumppani joka ajaa asiakkaidensa etua ja toimii luottamusta synnyttävästi kaikkien yhteistyötahojensa kanssa.

  • Kannattavuus. C5 pyrkii hyvin kannattavaan liiketoimintaan hyödyntämällä parhaita ja tehokkaimpia prosesseja ja toimintamalleja joita kehitetään jatkuvasti.

  • Ekologisuus. C5 käyttää ympäristöystävällisiä ratkaisuja projekteissaan ja hyödyntää uusinta tietoutta minimoidakseen pitkän aikavälin ympäristövaikutukset.