languages fin eng

Sijoittajat

Capital Five Oy:n kehittämät projektit tarjoavat mielenkiintoisia ja tuottavia sijoitusmahdollisuuksia instituutionaalisille sekä yksityisille sijoittajille.

 

Potentiaalisille sijoittajille toimitamme kattavat sijoitusmuistiot, joihin on koottu keskeiset sijoituskohdetta koskevat tiedot, sijoituksen toteutustapa sekä tuotto-odotukset ja nähtävissä olevat riskit sekä keinot, joilla riskejä hallitaan. Lisäksi sijoitusmuistiossa on kerrottu, mitä kuluja sijoituksen tekemistä ja hallinnoimisesta kertyy. Sijoitusmuistioissa on lisäksi esitetty sijoitustutkimuksissa saadut tiedot.

 

Laadimme sijoittajien kanssa tapauskohtaisesti sopimuksen sijoituksen toteuttamisesta. Capital Five Oy:n rooli vaihtelee projekteittain. Sijoituksen tavoiteltu elinkaari vaihtelee tapauskohtaisesti. Tavoitteena voi olla nopea irtautuminen ja varojen palautus sijoittajille tai pitkäkestoinen vuokraan perustuva ansainta ja kohteen realisointi sen elinkaaren loppuvaiheessa.

 

Tutkimme hankkeet tarkkaan niin teknisten, taloudellisten, ympäristövaikutusten, turvallisuuden kuin juridistenkin näkökohtien osalta ja varmistamme sijoitusten turvallisuuden ja tuottavuuden.

 

Tuottotavoite on ensisijainen. Informoimme hankkeen etenemisestä sovitulla tavalla. Suunnittelemme hankkeiden toteutuksen, vaiheistuksen ja organisoinnin kohteen erityispiirteet huomioiden.

 

Lisätietoja sijoittajille Yhteystietoihin >>