languages fin eng

Ympäristöystävällisyys

Kiinteistöalalla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen haittojen torjunnassa. Rakennus- ja kiinteistöala on myös energiatehokkuuden parantamisen kannalta keskeinen ala Suomessa.


Vastuullisena kiinteistösijoitusalan toimijana Capital Five Oy ottaa ympäristönäkökohdat huomioon koko kiinteistösijoitustoiminnassaan kiinteistöjen suunnittelusta aina valmiiden kiinteistöjen hoitoon asti.

 

Capital Five panostaa vahvasti kestävän kehityksen mukaiseen kiinteistösijoitustoimintaan muun muassa kiinteistöjen energiatehokkuuden, kiinteistöteknisten ratkaisujen, jätehuollon,
sijainnin ja liikenneyhteyksien suhteen.